• DO YOU NEED A NEW
  WEB DESIGN?
  Check out our options and features.
  Get Started Now!
 • START CREATING YOUR
  NEW WEBSITE
  Join The 20,000+ Happy Customers :)
  Get Started Now!

Büyümek İsteyen Her Şirkete lazım Çözümlerimiz ve hizmetlerimize bir göz atın.

E-Defter Uygulaması

Elektronik defter (e-defter), şekil hükümlerinden bağımsız olarak vergi usül kanununa ve/veya Türk Ticaret Kanununa göre tutulması zorunlu olan defterlerde yer alması gereken bilgileri kapsayan elektronik kayıtlar bütünüdür. E-defter uygulamasıyla şirketlere ait mali defterlerin, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) tarafından ortaya konan şartlara göre elektronik ortamda; oluşturulması, kaydedilmesi, değişmezliğinin ve bütünlüğünün garanti altına alınması, depolanması ve gerektiğinde yetkililere ibraz edilmesi sağlanır.

1 Sıra No'lu Elektronik Defter Genel Tebliği'nde yer alan şartları taşıyan gerçek ve tüzel kişilerin yararlanabildiği e-defter uygulaması ile Yevmiye Defteri, Yevmiye Defteri Beratı, Defter-i Kebir ve Defter-i Kebir Beratı dosyaları, GİB standartlarına uygun şekilde hazırlanıyor.

Mikro E-Defter, E-Defter

Mikro e-defter uygulaması hangi avantajları sunuyor?

Zaman

Süreci hızlandırır, operasyonel maliyetleri azaltır.

Daha Az Fiziksel Operasyon

Noter tasdiki ve defter arşivleme gibi fiziksel operasyonlar ortadan kalkar.

Maliye Bakanlığı Uyumu

Maliye Bakanlığı’nın e-defter standartları ile %100 uyumludur.

Otomatik Süreçler

Yasal bildirim süreçleri (GİB) otomatik olarak gerçekleştirilir.

7/24 Erişim

Gerekli görüldüğünde dosyalara anında erişilebilir.

Şekil hükümlerinden bağımsız olarak vergi usül kanununa ve/veya Türk Ticaret Kanununa göre tutulması zorunlu olan defterlerde yer alması gereken bilgileri kapsayan elektronik kayıtlar bütünüdür.
1 Sıra No'lu Elektronik Defter Genel Tebliği'nde yer alan şartları taşıyan gerçek ve tüzel kişiler e-Defter'den yararlanabilir.
e-Defter uygulaması ile GİB'in belirlediği standartlarda hazırlanmış olan 'Yevmiye Defter' ve 'Defter-i Kebir' belgelerinin elektronik olarak GİB'e gönderilen dosyalarının kanuni sürelerde saklama hizmeti e-Mikro tarafından sağlanmaktadır.

E-Defter ile ilgili bilmeniz gerekenler

e-Fatura kullanıcısı olmadan e-Defter uygulamasından yararlanılabilir.

Tüzel kişi mükellflerin 397 sıra no'lu vergi usül kanununun genel tebliğinde yer alan berlirlemeler çerçevesinde elektronik fatura uygulamasından yararlanma iznine sahip olması yeterlidir.

Basım, tasdik, saklama ve depolama yükümlülüklerini ortadan kaldırarak, elektronik ortamda işlem yapılmasına imkan sağlar.

İşgücü ve zaman tasarrufu sağlar.

Uluslararası firmaların iç ve dış denetim ihtiyaçlarını, ortak bir format ve standartta sağlar.

Mikro E-Fatura, E-Fatura

Tanıtım Filmimizi İzleyin