İş Etiği Kuralları

Ergatech Bilişim Çözümleri olarak tüm personelimizle aşağıda belirtilmiş olan ilkelere bağlı kalarak faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz.


Dürüstlük

Sorumluluğunu aldığımız tüm işlerin süreçlerinde ve iş ilişkilerimizde doğruluk ve dürüstlük öncelikli değerlerimiz arasındadır.Müşterilerimizle doğruluk ve dürüstlük çerçevesi içerisinde hareket ederiz.


Gizlilik

Ergatech olarak,müşterilerimizin ve çalıştığımız diğer ilgili kişi ve kuruluşların özel bilgilerinin korunmasına özen gösteririz.Edinmiş olduğumuz bu bilgileri sadece belirli yetkilendirmeleri sağlamak ve yapılandırmak amacıyla müşterilerimizin ve diğer ilgili kişilerin onayıyla kullanma imkanı yakalarız.


Çıkar Çatışması

Ergatech her zaman çıkar çatışmasından uzak durmayı hedefler,amacının dışında bir faaliyet göstermekten kaçınır.Hedeflenen doğrultuda ilerlemekte kararlı olan Ergatech hiçbir nedenle müşterileri üzerinden kendi çıkarları doğrultusunda fayda edinmeyi düşünmez.


Yasal Sorumluluklarımız

Yurtiçi ve yurtdışında gerçekleştirdiğimiz tüm faaliyet ve işlemlerimizi,T.C yasaları ve milletlerarası hukuk çerçevesinde yürütür,hiçbir zaman kaybı olmadan tüm yasal düzenleyici kurum ve kuruluşlara tam,doğru ve anlaşılır bilgileri sunarız. Yapmış olduğumuz ve yapacak olduğumuz tüm faaliyet ve işlerimizde,her türlü kamu kurum ve kuruluşu,sivil toplum örgütü,idari yapılar ve siyasi partilere herhangi bir menfaat gözetmeden eşit mesafede yer alır ve güçlü sorumluluk bilinci ile yükümlülüklerimizi yerine getiririz.


Sorumluluklarımız

Yasal sorumluluklarımıza ek olarak,müşterilerimize,tedarikçilerimize,rakiplerimize,topluma, insanlığa ve Ergatech adına karşı aldığımız aşağıda belirtmiş olduğumuz sorumluluklarımızı yerine getirmeye özen gösteririz.


Müşterilerimize Karşı Sorumluluklarımız

Ergatech daima müşteri memnuniyeti odaklı hizmet veren,müşterilerinin ihtiyaç ve taleplerine en kısa zamanda ve en doğru şekilde cevap veren, proaktif anlayışla çalışan bir şirkettir. Hizmetlerimizi zamanında ve söz verdiğimiz şekilde sunar,müşterilerimize saygı,onur,adalet,eşitlik ve nezaket kuralları çerçevesinde yaklaşırız.


Çalışanlara Karşı Sorumluluklarımız

Ergatech bünyesinde çalışan elemanlarımıza dürüst ve adil yaklaşır,ayrımcı olmayan,güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sunarız.Çalışanların özlük haklarının tam ve doğru biçimde kullanılmasını sağlarız.Çalışanlarımızın bireysel gelişimi için gerekli desteği gösterir ve sosyal sorumluluk bilincinin yer aldığı sosyal ve toplumsal faaliyetlerde gönüllü olmalarını destekleyerek,iş hayatı ile özel hayatın arasındaki dengenin kurulmasını önemseriz.


Tedarikçi/iş Ortaklarımıza Karşı Sorumluluklarımız

Şirket işlerimizin gelişmesine katkıda bulunan tedarikçilerimize tıpkı müşteri memnuniyetinde olduğu gibi adil ve saygılı davanır,yükümlülüklerimizi zamanında yerine getirmek için gerekli çabayı gösteririz. İş içerisinde olduğumuz diğer kişiler ve kuruluşlarla da gizli bilgilerimizi özenle koruruz.


Rakiplerimize Karşı Sorumluluklarımız

Şirketimiz sadece etik ve yasal olan alanlarda rekabet ederek,haksız rekabetten uzak durur. Toplum içinde belirli bir amacı hedefleyerek rekabetçi yapının olumlu yönde sağlanmasına destek verir.


Topluma ve İnsanlığa Karşı Sorumluluklarımız

Eğitim,insan hakları,demokrasi ve çevrenin korunması bizim için önemlidir. Toplumsal konularda duyarlı bir şekilde hareket eder,kamu yararına olan uygun hizmetlerde rol almaya çalışırız. Türkiye’nin ve Uluslar arası iş yaptığımız ülkerin gelenek ve kültürlerine duyarlı bir şekilde davranırız. Rüşvet veya maksadı aşan bedelde hediye vb ürün ve hizmetler vermeyiz ve hiçbir şekilde kabul etmeyiz.


"Ergatech" Adına Karşı Sorumluluklarımız

Gerek müşterilerimiz gerekse iş ortaklarımız profesyonel hizmetimiz ve dürüstlüğümüz sayesinde bize güven duymaktadırlar. Bu itibarımızı ve bilincimizi en üst düzeyde tutmaya çalışırız. Hizmetlerimizi profesyonel standartlar,verdiğimiz taahhütler ve etik kurallar çerçevesinde sunar; yükümlülüklerimizi yerine getirmek için büyük bir özveri gösteririz. Ergatech profesyonel olduğu ve olacağını düşündüğü alanlarda hizmet vermeye özen gösterir,bu doğrultuda müşterilerinden, iş ortaklarından ve kendi bünyesinde çalışacağı elemanlarından doğruluk ve meşruiyet yönünden uygunluk arar.Toplum ahlakını zedeleyen, çevreye ve topluma zararı olanlarla çalışmayız.


Çalışanların Sorumlulukları

Ergatech kendi bünyesinde çalışırken nasıl çalışmamız ve işimizi nasıl yapmamız gerektiği konusunda etik kuralları belirleyerek bunlara uymayı, bünyesinde çalışan elemanlarının asli sorumluluğu altına almıştır. Bu doğrultuda tüm çalışanlarının;

Her koşulda yasa ve düzenlemelere uygun hareket etme,

Ergatech iş etiği kurallarını,okuma,içeriğindeki ilkeleri,kuralları ve değerleri bilme,anlama ve bunlara uygun hareket etme, Şirket için geçerli olan genel ve spesifik politika ve prosedürleri öğrenme, Şirket içi veya müşterilerileri ile ilgili potansiyel ihlalleri yöneticisine veya insan kaynaklarına danışma, Şirket içinde veya müşteri kaynaklı olan ihlalleri ivedilikle rapor etme,bu konular ile ilgili olan bildirimlerini isimli veya isimsiz olarak yöneticisine ya da insan kaynaklarına yazılı veya sözlü olarak iletme, Kurallar doğrultusunda hareket ederek, sorunlar karşısındaki çözümlere ulaşmada yardımcı olmayı hedefleyen ‘ Etik Olarak Karar Vermede İzlenecek Yol ve Yöntemler’i izleme sorumluluğu bulunmaktadır. Etik Olarak Karar Vermede İzlenecek Yol ve Yöntemler Bir işin kararına varmadan önce aşağıda belirtilen adımları izlemeli ve kendimize bunları sormalıyız.

1. Olayı,Kararı veya Problemi Belirlemek

Yapılmasını doğru bulmadığınız bir işin sizden yapılması mı istendi? Şirketimize bağlı olan kişilerin veya müşterilerimizin yasal olmayan veya iş etiğine uymayan bir durumundan mı haberdarsınız? Şirketimiz tarafından verilen bir görevin yapılma aşamasını düşünerek,bu işin iş etiği kurallarına uygun olarak nasıl yapılacağını mı düşünüyorsunuz?

2. Karar Vermeden Önce Düşünün

Karşınıza çıkan problemi veya sorunu anlamaya çalışın ve durumu özetleyin. Problem karşısında bir ikileme düştüğünüz zaman neden bunun olduğunu düşünün. Seçenekleri,soruları ve bunların sonuçlarını kendinizce belirlemeye çalışın. Bu durum karşısında kimlerin bunlardan etkilenebileceğini düşünün. Çözümüne ulaşmaya çalıştığınız sorularınızı diğerlerine danışın.

3. Bir Hareket Planı Üzerinde Karar Verin

Şirket içerisindeki sorumluluklarınızı belirleyin. Şirketimizle ilgili olan tüm bilgileri ve gerçekleri gözden geçirin. Şirketimize uyan tüm şirket politikalarına,prosedürlerine ve profesyonel standartlara başvurun. Şirketimiz ve müşterilerimiz için oluşabilecek riskleri değerlendirip bunların nasıl azaltılabileceğini düşünün. Kendinize en uygun ve en iyi hareket planını oluşturun. Diğerlerine danışın.

4. Kararınızı Test Edin

Ergatech şirketinin temel değerleri çerçevesinde kararlarınızı gözden geçirin. Aldığınız kararlar karşısında etik açıdan sorulması gereken soruları gözden geçirin. Şirketimize uygun olan diğer şirket politikalarını,prosedürlerini ve profesyonel standartlarını dikkate aldığınızdan emin olun. Kendinizce oluşturmuş olduğunuz hareket planınızı bir düzen çerçevesi içinde diğerlerine danışarak görüşlerinizi bu yönde belirleyin.

5. Kararlılıkla Devam Edin

Belirli aşamalar sonucunda almış olduğunuz kararları gerekçelerinizle birlikte ilgili kişilerle paylaşın. Öğrendiklerinizi paylaşın. Üstlenmiş olduğunuz işin başarı hikayesini ve aşamalarını diğerleriyle paylaşın.

Dikkate Alınması Gereken 4 Temel Soru

1. Bu etkinlik/davranişimiz kanun, kural ve geleneklere uygun mu? (standartlar)

Profesyonel standartlara uygun mu? Kanunlara uygun mu?

2. Bu etkinlik/davraniş dengeli ve adil mi? rakip firma (başkasi) yapsa, rahatsiz olur muyduk? (adalet duygusu)

Size göre doğru mu?

3. Firmamiz, bu etkinliğin tüm ayrintilari kamuoyunca duyulsa, rahatsiz olur mu? (duygular ve etik değerler)

Bu davranışta bulunduğunuzu diğerleri bilseydi zor durumda kalır mıydınız veya mahçup olur muydunuz? Sizin için veya şirketiniz için olumsuz sonuçlar doğurabilir mi? Başka kimler bundan etkilenebilir (Şirket bünyesinde diğer çalışanlar, siz, vb.)?

4. “Algilanacak gerçek”, “Objektif gerçek” ile ne ölçüde örtüşüyor?

Gazetelere nasıl yansırdı? Makul bir kişi aynı koşullarda ne düşünürdü?